wio2011

Archive for Wrzesień 2011|Monthly archive page

I buty zdarte i już dziurawe. W drodze do Senatu RP 2011!

In Aleksander Z. Zioło, Kazimierz Wielki, Kibicowanie, Odpowiedzialność, Przystanek Wolność, Solidarność, Wolność on 30 września, 2011 at 7:00 pm

maszerujeMY! po 23% poparcie! Proszę również o wsparcie finansowe! 3 piwa na Ola! Nie kibicuj tylko;) bądź internauto aktywny – Wesprzyj!

Taka drobnostka Nas nie zatrzyma;)

Tytuł: Darowizna na KWW Aleksandra Zioło nr konta: 03 1500 2253 1222 5000 2480 0000

Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra Zioło

ul. Marii Konopnickiej 74

44 – 240 Żory

Kredyt Bank S.A. ul. Bałdyka 2, 44 – 240 Żory

03 1500 2253 1222 5000 2480 0000

Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą!

Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych.

Tytuł: Darowizna na KWW Aleksandra Zioło

1) łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz komitetu wyborczego nie może przekraczać 15 -krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia rozporządzenia o zarządzeniu wyborów.

2) środki finansowe – mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obywateli polskich zamieszkałych za granicą oraz kredytów bankowych zaciąganych na cele związane z wyborami.

3) dopuszczalny termin dokonywania wpłat tj. do dnia wyborów

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego wyborców
nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu
poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów (art. 134 § 2
Kodeksu wyborczego), tj. kwoty 20 790,00 zł.

Czas na Państwo bez kompleksów! maszerujeMY!

In Aleksander Z. Zioło, Kazimierz Wielki, Kibicowanie, Koniec PZPN, Odpowiedzialność, OloZiolo, Przystanek Wolność, Solidarność, Wolność, Śląsk on 30 września, 2011 at 3:00 pm

I Wolnościowiec w Senacie RP
to przede wszystkim:

– praca na rzecz zniesienia szkodliwego podatku Belki

– stały rzecznik w Senacie RP działający na rzecz 20 i 30 latków

– ktoś w Senacie RP kto dba o Solidarność międzypokoleniową

– edukacja i pomoc prawna w regionie oraz współpraca z obywatelami przy tworzeniu prawa
– Rzecznik Twoich spraw w Warszawie
Zawsze Wolni i Odpowiedzialni.
Zawsze po stronie Obywateli!

List Otwarty do Fundacji im. Stefana Batorego. Czas na Państwo bez kompleksów!

In Aleksander Z. Zioło, Kazimierz Wielki, Odpowiedzialność, Przystanek Wolność, Solidarność, Wolność, Śląsk on 29 września, 2011 at 12:18 pm
Na wstępie chciałbym podziękować za zorganizowanie dzisiejszej debaty: „Państwo i obywatel: jawność i jej granice.”
29 września 2011 (czwartek) w godz. 11.00-13.30, sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 a
Dyskusja z udziałem Grażyny Kopińskiej (Fundacja im. Stefana Batorego, program Przeciw Korupcji), Pawła Łukowa (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego), Ewy Siedleckiej („Gazeta Wyborcza”), Szymona Wróbla (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Mirosława Wyrzykowskiego (Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego).
Prowadzenie: Celina Nowak (członkini rady programowej programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Instytut Nauk Prawnych PAN)
Debata organizowana we współpracy z Fundacją Panoptykon.
Kto jeszcze może – zachęcam do udania się na Sapieżyńską.
Z uwagi na prowadzoną Obywatelską kampanię do Senatu RP w moim rodzinnym okręgu nr 72 nie mogłem przybyć na debatę, ale jestem przekonany, że zapewne będzie okazja w przyszłości.
Zacznę od tego, że ostatnia decyzja polskiego parlamentu nie jest niestety decyzją jednostkową w polskiej rzeczywistości politycznej. Już od jakiegoś czasu były podejmowane próby m. in. cenzurowania Internetu. Zakończyło się to masowymi protestami internautów i spotkaniami aktywistów związanych z Internetem(choć przypomnę, że pominięto osobę Martina Lechowicza z Kontestacji, czy też moją, a także kilka innych środowisk inicjujących protesty związane z próbą cenzurowania internetu) z Premierem Donaldem Tuskiem i odejściem przez rządzących od tych pomysłów – choć niestety powracają one co jakiś czas w tej czy innej formie. Musimy ciągle jako Obywatele – Internaucie bronić się przed zakusami władzy.
Mamy także za sobą odmowę udostępnienia „analiz” minister Julii Pitery, czy też ostatnią związaną z „analizami” kancelarii Prezydenta RP związanymi z OFE – gdzie sprawa jest w toku i jest prowadzona przez Forum Obywatelskiego Rozwoju prof. Leszka Balcerowicza. Organizacja pozarządowe także co jakiś czas informują o kolejnych problemach związanych z uzyskiwaniem informacji publicznej. A przecież właśnie korzystanie z zapisów tej ustawy upodmiatawia Nas obywatelsko i polepsza jakość życia w naszym kraju.
Sama ustawa o dostępie do informacji publicznej wyrosła z działań zaangażowanych Obywateli związanych z Centrum im. Adama Smitha w 2000 roku. To ustawa stanowiąca doprecyzowanie Konstytucji RP z 1997 roku. Podstawowym prawem każdego Obywatela jest prawo do bycia poinformowanym. To podstawa Obywatelskiego wymiaru Naszego Państwa. Nie ma Wolności bez praktyki informowania przez rządzących o swoich działaniach. Nie ma odpowiedzialności. Nie ma w końcu demokracji. Po 1989 roku budujemy zręby demokratycznego Państwa Prawa – opartego na prawach i obowiązkach Obywateli. Po pierwsze Obywatele! W Polsce po okresie dyktatury PRL Państwa Komunistycznego nie może być zgody na rządy „światłych urzędników i polityków”. Nie może być zgody na fasadowość ustroju demokratycznego.
Ostatnia decyzja parlamentu to już „bezczelność rządzących” gdy słucha się skądinąd niezwykle zasłużonego prof. Marka Rockiego to każdy obywatel rozumiejący swoje prawa przeciera oczy ze zdumienia. Nasze środowisko( Warsztatów Analiz i Przyjaciół) w efekcie „występów” prof. Marka Rockiego zaapelowało o nie popierania Profesora w nadchodzących wyborach parlamentarnych mimo, że od lat był naszym Senatorem w Warszawie. Profesor zapewne poradzi sobie bez naszego poparcia i zostanie Senatorem, ale nie można było milczeć.
Przyznam, że ze smutkiem przyjąłem decyzję prezydenta o podpisaniu ustawy i przesłaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Zdecydowanie przychylam się do głosu dużej grupy konstytucjonalistów, że Prezydent RP – strażnik Konstytucji RP powinien od razu odesłać ustawę do TK bez uprzedniego jej podpisania. Nie można dewaluować zaufania Obywateli do stanowionego prawa.
Na naszych oczach tworzy się praktyka ustrojowa naszego państwa – państwa opartego na wolnościach i swobodach obywateli, czy też państwa opartego na „interpretacji światłych urzędników i polityków”. Jestem zawsze  w tej sytuacji po stronie Obywateli.
Na zakończenie – uczestnicząc w kampanii wyborczej do Senatu RP jako kandydat Obywatelski startujący z własnego komitetu wyborczego wyborców natrafiłem ja i moi współpracownicy także na kilka niepokojących praktyk:
– niezrozumienie przez urzędy skarbowe zapisów uchwalonego w tym roku kodeksu wyborczego – i odmienną od PKW interpretację przepisów
– niestety mimo potwierdzania naszych interpretacji w telefonicznych rozmowach z PKW – stwierdzanie przez PKW, że oczywiście przyznają nam rację, ale nie będą interweniować..
– nie zatwierdzanie podpisów przy rejestracji na podstawie „nieczytelności pisma” np. nieuwzględniono nam podpisu powszechnie znanego politologa
– i jeszcze kilku spraw związanych z realizacją zapisów uchwalonego w tym roku Kodeksu Wyborczego – razi tutaj duża doza niedoprecyzowań
Na zakończenie przyznam, że jestem poważnie zaniepokojony sprawą Nowej Prawicy Janusza Korwin – Mikke, czy też postępowaniem z Komitetem tzw. Nowego Ekranu. Sytuacja która może ewentualne spowodować unieważnienie wyborów jest dla nas wszystkich niezwykle niebezpieczna i niestety znamienna.
Po 21 latach budowania demokratycznego państwa prawa coś bardzo niepokojącego dzieje się w Polsce. MY obywatele czerpiący z dziedzictwa opozycji demokratycznej, KORu, Solidarności nie możemy milczeć i twardo musimy bronić naszego prawa do demokratycznego państwa. Do Państwa Obywateli. Bo dlatego byłem pod Pałacem Prezydenckim po katastrofie Smoleńskiej i jak zawsze rozumiałem stał tam dlatego Pan prof. Aleksander Smolar – właśnie z szacunku do Instytucji Państwa. Naszego Państwa Obywateli. Stało tam tak wielu z Nas niezależnie od wszelkich różnic politycznych.
Dlatego ogromnie dziękuję za zorganizowanie dzisiejszej debaty. Liczę, że wspólnie skutecznie powstrzymamy „światłych urzędników i polityków” . Protesty są masowe i niosą nadzieję, że to całe zamieszanie wzmocni nasze Państwo Obywateli. Czas na Państwo bez kompleksów!
Aleksander Z. Zioło
Ur. 1976, radca prawny, innowator społeczny, wolnościowiec pełnił m. in. zaszczytną funkcję I doradcy śp. dra Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich.
Kandydat Obywatelskiego Komitetu Wyborczego Wyborców Aleksandra Zioło do Senatu RP w okręgu nr 72(Żory, Jastrzębie – Zdrój, Powiat Raciborski, Powiat Wodzisławski)

Gdzie Korwin nie może, tam Zioło wypali;) Wybory 2011!

In Aleksander Z. Zioło, Odpowiedzialność, OloZiolo, Wolność on 28 września, 2011 at 10:40 pm

 

Aleksander Zioło Senator RP 2011! I Wolnościowiec w Senacie RP! Proszę Wesprzyj Mnie!

Gdzie Korwin nie może, tam Zioło wypali;) Wybory 2011! Okręg nr 72 – Żory, Jastrzębie – Zdrój, Powiat Wodzisławski, Powiat Raciborski. maszerujeMY! 23% popacie powinno Nam dać zwycięstwo!

maszerujeMY! po 23% poparcie! Proszę również o wsparcie finansowe! 3 piwa na Ola! Tytuł: Darowizna na KWW Aleksandra Zioło nr konta: 03 1500 2253 1222 5000 2480 0000

Zioło ma MOC! spotkanie na premierze filmu „Lider” – Kubik, Wildstein, Pereira, Ziemkiewicz

In Aleksander Z. Zioło, Kibicowanie, Koniec PZPN, Odpowiedzialność, OloZiolo, Przystanek Wolność, Wolność on 28 września, 2011 at 3:00 pm

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

W poniedziałek spotkanie z 2 Premierami;)

Donald Tusk nie wpuścił Nas na debatę z kibicami!, a spotkaliśMY później znajomych i przyjaciół oraz Premiera poprzedniego rządu Prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Złotych Tarasach po premierze filmu „Lider”

Zioło ma MOC! Dzięki za wsparcie! Hubert, Dawid, Sam! oraz „On” ma MOC! czyli Rafał Ziemkiewicz:)

A tutaj film „Lider”

Gratulacje za organizację dla Marcela Klimowskiego i Przemka Wiplera!

Od 19.00 na żywo w Kontestacji. I Wolnościowiec w Senacie

In Aleksander Z. Zioło, Odpowiedzialność, OloZiolo, Wolność, Śląsk on 27 września, 2011 at 6:22 pm

Zapraszam do wysłuchania audycji na żywo w radiu Kontestacja od 19.00 na żywo będzieMY rozmawiać o moim kandydowaniu, o wytyczaniu nowych dróg w polskiej polityce, o tym co znaczy obywatel, co to jest kandydat obywatelski,o wolnościowcach, o tym dlaczego warto wesprzeć I Wolnościowca w Senacie RP.

Do usłyszenia.

Premier Tusk i CIR, Prezes Kaczyński, Przyjaciele i Znajomi

In Aleksander Z. Zioło, Kibicowanie, Koniec PZPN, Odpowiedzialność, OloZiolo, Przystanek Wolność, Wolność, Śląsk on 26 września, 2011 at 11:44 pm

Dzień był niezwykle wymęczający. Podróż PKP do Warszawy i po lekkim spóźnieniu przejazd do Centrum Dialog Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na ul. Limanowskiej 23. Pojechaliśmy w trójkę: Ja, Filip Gieleciński i Mateusz Wrzosek. Byliśmy na miejscu ok. 14.35 i na miejscu udzieliliśmy kilka krótkich wywiadów dla telewizji ZDF, Filip także udzielił wywiadu reporterom wynajętym przez PO?, Kancelarię Premiera?.

Ponadto udzieliliśmy kilka pomniejszych wypowiedzi i wywiadów . Dziękujemy za wsparcie Telewizji Polskiej, Polskiemu Radiu, Telewizji TVN, Telewizji Polsat. Na miejscu widać było jednak dużą niespójność w działaniach Centrum Informacyjnego Rządu – które przygotowywało spotkanie. Pierwotnie miejscem spotkania miała być Kancelaria Premiera. Centrum Dialog o godz. 12.00 zapewniało, że jeszcze nie ma potwierdzenia spotkania z Premierem.

Następnie pod Centrum podeszli m.in. kibice: Śląska Wrocław, niezwykle aktywny zwolennik Pana Premiera – przedstawiający się jako kibic Legii – ale po krótkiej wymianie zdań z Jackiem Smalcerzem z SKLW i OZSK oraz słynną już Magdą ( z filmu „kibol”) został potrakowany jako agitator polityczny – niewiele mający wspólnego z przedmiotem spotkania. Pojawił się również członek Fundacji Republikańskiej ostatnio współpracującej z OZSK.

Krótko przed 15.00 przybyli przedstawiciele OZSK wraz z dr Krzysztofem Wąsowskim. Okazało się, że przedstawiciele Fundacji Republikańskiej nie ma na „liście”, a także przedstawicieli Koniec PZPN/S.O.S. dla Polskiej Piłki. Pozostawiam takie rozwiązanie CIR bez komentarza…nawiążę tylko do zaproszenia Premiera:

Niech przyjadą przedstawiciele stowarzyszeń i innych grup kibicowskich w Polsce. Niech przyjadą ci, którzy chcą rozwiązać dwa problemy: wasze poczucie, że jesteście gnębieni, i drugi, że gnębiona na stadionach jest większość, która nie chce słuchać przekleństw” – zapowiadał Donald Tusk jeszcze trzy dni temu.

Chwilę później zaczęli pojawiać się oficjele tzn. Minister Sportu – dr Adam Giersz, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji – gen. Adam Rapacki, a także przedstawiciele policji i urzędów centralnych.

Następnie nadszedł Premier Donald Tusk w towarzystwie Ministra Grasia i Borowców.

Spokojnie poczekaliśmy do końca rozmów – wszystko trwało blisko 2 godziny. Choć już o 16.30 można było się zorientować, że wszystko zmierza do wejścia na żywo premiera ok. 17.00 we wszystkich zaproszonych na konferencję telewizjach. Tak też się stało – Premier wyszedł z Ministrem Grasiem ok. 17.00 i udzielił krótkiego oświadczenia poczym pomknął do samochodu. Zaskakujące było osamotnienie Premiera – stał przy Nim tylko Minister Graś?. Po chwili – już po odjeździe Premiera wyszli przedstawiciele OZSK i udzielili krótkiej wypowiedzi na żywo. Po czym wszyscy rozeszli się w spokoju. Wymieniliśmy kilka uwag z przedstawicielami OZSK i też odjechaliśmy spod Centrum.

Podsumowując – wszystko wyglądało dosyć chaotycznie. Na miejscu okazało się, że Premier zaprasza – a CIR podejmuje dosyć zaskaujące decyzję. Mam nadzieję, że to nie jest kolejna „zabawa” rządzących w dzielenie kibiców na lepszych i gorszych.

Jak wynika z komunikatu OZSK – rozmowy mają być kontynuowane po wyborach i jak według słów OZSK zastrzegł Premier niezależnie od tego czy to On, czy ktoś inny będzie sprawował urząd Premiera z ramienia PO? Te słowa Nas wszystkich będących na miejscu nieco zastanowiły.

„TO PO CO TO SPOTKANIE?” warto zwrócić uwagę na to dziennikarskie pytanie… Proszę zwrócić uwagę, że na konferencji prasowej Premier stał sam…bez swoich ministrów i urzędników.

Panie Premierze nie ma zgody na dzielenie przez urzędników kibiców na lepszych i gorszych. Do zobaczenia.

27.09.2011 10:46 0

Premier Tusk i CIR, Prezes Kaczyński, Przyjaciele i Znajomi

Wczorajszy dzień był niezwykle wymęczający. Podróż PKP do Warszawy i po lekkim spóźnieniu przejazd do Centrum Dialog Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na ul. Limanowskij 23. Pojechaliśmy w trójkę: Ja, Filip Gieleciński i Mateusz Wrzosek. Byliśmy na miejscu ok. 14.35 i na miejscu udzieliliśmy kilka krótkich wywiadów dla telewizji ZDF, Filip także udzielił wywiadu reporterom wynajętym przez PO?, Kancelarię Premiera?.

Ponadto udzieliliśmy kilka pomniejszych wypowiedzi i wywiadów . Dziękujemy za wsparcie Telewizji Polskiej, Polskiemu Radiu, Telewizji TVN, Telewizji Polsat. Na miejscu widać było jednak dużą niespójność w działaniach Centrum Informacyjnego Rządu – które przygotowywało spotkanie. Pierwotnie miejscem spotkania miała być Kancelaria Premiera. Centrum Dialog o godz. 12.00 zapewniało, że jeszcze nie ma potwierdzenia spotkania z Premierem.

Następnie pod Centrum podeszli m.in. kibice: Śląska Wrocław, niezwykle aktywny zwolennik Pana Premiera – przedstawiający się jako kibic Legii – ale po krótkiej wymianie zdań z Jackiem Smalcerzem z SKLW i OZSK oraz słynną już Magdą ( z filmu „kibol”) został potrakowany jako agitator polityczny – niewiele mający wspólnego z przedmiotem spotkania. Pojawił się również członek Fundacji Republikańskiej ostatnio współpracującej z OZSK.

Krótko przed 15.00 przybyli przedstawiciele OZSK wraz z dr Krzysztofem Wąsowskim. Okazało się, że przedstawiciele Fundacji Republikańskiej nie ma na „liście”, a także przedstawicieli Koniec PZPN/S.O.S. dla Polskiej Piłki. Pozostawiam takie rozwiązanie CIR bez komentarza…nawiążę tylko do zaproszenia Premiera:

Niech przyjadą przedstawiciele stowarzyszeń i innych grup kibicowskich w Polsce. Niech przyjadą ci, którzy chcą rozwiązać dwa problemy: wasze poczucie, że jesteście gnębieni, i drugi, że gnębiona na stadionach jest większość, która nie chce słuchać przekleństw” – zapowiadał Donald Tusk jeszcze trzy dni temu.

Chwilę później zaczęli pojawiać się oficjele tzn. Minister Sportu – dr Adam Giersz, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji – gen. Adam Rapacki, a także przedstawiciele policji i urzędów centralnych.

Następnie nadszedł Premier Donald Tusk w towarzystwie Ministra Grasia i Borowców.

Spokojnie poczekaliśmy do końca rozmów – wszystko trwało blisko 2 godziny. Choć już o 16.30 można było się zorientować, że wszystko zmierza do wejścia na żywo premiera ok. 17.00 we wszystkich zaproszonych na konferencję telewizjach. Tak też się stało – Premier wyszedł z Ministrem Grasiem ok. 17.00 i udzielił krótkiego oświadczenia poczym pomknął do samochodu. Zaskakujące było osamotnienie Premiera – stał przy Nim tylko Minister Graś?. Po chwili – już po odjeździe Premiera wyszli przedstawiciele OZSK i udzielili krótkiej wypowiedzi na żywo. Po czym wszyscy rozeszli się w spokoju. Wymieniliśmy kilka uwag z przedstawicielami OZSK i też odjechaliśmy spod Centrum.

Podsumowując – wszystko wyglądało dosyć chaotycznie. Na miejscu okazało się, że Premier zaprasza – a CIR podejmuje dosyć zaskaujące decyzję. Mam nadzieję, że to nie jest kolejna „zabawa” rządzących w dzielenie kibiców na lepszych i gorszych.

Jak wynika z komunikatu OZSK – rozmowy mają być kontynuowane po wyborach i jak według słów OZSK zastrzegł Premier niezależnie od tego czy to On, czy ktoś inny będzie sprawował urząd Premiera z ramienia PO? Te słowa Nas wszystkich będących na miejscu nieco zastanowiły.

„TO PO CO TO SPOTKANIE?” warto zwrócić uwagę na to dziennikarskie pytanie… Proszę zwrócić uwagę, że na konferencji prasowej Premier stał sam…bez swoich ministrów i urzędników.

Panie Premierze nie ma zgody na dzielenie przez urzędników kibiców na lepszych i gorszych. Do zobaczenia.

Następne udałem się na spotkanie do Złotych Tarasów gdzie spotkałem się z Prezesem Wasu na Uniwersytecie Warszawskim. Spotkaliśmy tam przyjaciół i znajomych, a także Prezesa Kaczyńskiego.

Trzeba przyznać, że mimo widocznego zmęczenia tryskał energią. Rzucała się jednak obecność wielu współpracowników. Prezes Kaczyńskie na blisko 2 tygodnie przed wyborami nie jest sam. Premier Tusk na konferencji prasowej był osamotniony i też jak było widać ogromnie zmęczony.

Tegoroczne wybory to jak widać będzie walka do ostanich godzin o kązdy głos.

Kibice maszerują już inną drogą. Drogą zmiany polskiej piłki, a nie doraźną polityczną grą.

Zioło pozdrawia Pana Premiera i maszerujeMY na spotkanie z kibicami!

In Aleksander Z. Zioło, Kibicowanie, Koniec PZPN, Odpowiedzialność, OloZiolo, Przystanek Wolność, Solidarność, Wolność, Śląsk on 25 września, 2011 at 11:47 pm

Obywatele, spotkania i emocje sportowe!

In Aleksander Z. Zioło, Kibicowanie, Koniec PZPN, Odpowiedzialność, OloZiolo, Solidarność, Wolność, Śląsk on 24 września, 2011 at 11:01 pm
Dzisiaj poranek w Żorach i nieoczekiwana obecność na ślubie Pani Aleksandry i Pana Wojciecha.
Wizyta na stadionie GKSu 1962 Jastrzębie. Niestety obecność tylko na I połowie – ale dobra i przede wszystkim skuteczna gra GKSu i niesamowity doping kibiców!!!
Później bardzo dobry mecz Jastrzębskiego Węgla z Iskrą Odincowo i zwycięstwo w 5 secie!
Ten Pan na zdjęciu ma MOC! Pan Michał Łasko MVP Meczu:) szkoda, że gra w reprezentacji Włoch. Dobrze, że gra teraz dla Jastrzębskiego Węgla;)
maszerujeMY!

Zioło ma MOC! Wspólnie zlikwidujMY podatek giełdowy Belki!

In Aleksander Z. Zioło, Kazimierz Wielki, Odpowiedzialność, OloZiolo, Przystanek Wolność, Solidarność, Wolność, Śląsk on 23 września, 2011 at 2:27 pm

Zioło ma MOC! Wspólnie zlikwidujMY podatek giełdowy Belki – ZadbajMY o nasze oszczędności i emerytury! maszerujeMY!